popis
Odborná literatura

Knihy Cizojazyčná literatura Anglický jazyk Odborná literatura

V podkategorii Odborná literatura se nachází 9801 titulů.

(změnit výběr) všechny  

1.
Big Short
Michael Lewis  ·  Dokořán (2013)
(1)
Kniha Big Short hladce a poutavě proniká do nitra amerického trhu s hypotékami v době před vypuknutím krize v roce 2008, která záhy přerostla v celosvětovou krizi finanční. Autor využívá své kontakty ze světa velkých financí a prostřednictvím... (více o titulu)
Naše cena: 333 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
2.
The Czechoslovak Army 1945-1954
Petr Brojo, Josef Studený  ·  Capricorn Publications (2012)
Tato publikace obsahuje více než 350 dobových fotografií z výstavby a vývoje Československé armády v letech 1945 - 1954... (více o titulu)
Naše cena: 379 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
3.
Mezi myšlenkou a vyjádřením. Between Thought and Expression
Lou Reed  ·  Maťa (2001)
Vybrané texty Lou Reeda. Selected Lyrics of Lou Reed. (více o titulu)
Naše cena: 142 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
4.
Atlas of Endoscopic Neurosurgery
Zdeněk Novák, Jan Chrastina, Ivo Říha  ·  Maxdorf (2007)
Publikace seznamuje čtenáře z oborů, které mají vztah k neurovědám, se základy neuroendoskopické normální anatomie a s nejobvyklejšími obrazy patologických stavů vhodných k endoskopickému řešení. (více o titulu)
Naše cena: 986 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
5.
Bibliografie dějin Českých zemí / The Bibliography of the History of the Czech Lands 1999
Historický ústav AV ČR (2008)
Svazek z řady Bibliografií dějin Českých zemí zachycuje v 8493 záznamech bohemika s historickou tematikou (tj. český autor, české téma, vydáno v ČR) vydaná v roce 1999. Hlavním podkladem k excerpci byly odborné historické časopisy, sborníky a monografie.. (více o titulu)
Naše cena: 769 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 7 dní
6.
Medzinárodná obchodná arbitráž/ International commercial arbitration
Katarína Chovancová  ·  Eurokódex (2009)
SKLADEM  
Řečeno slovy autorky, mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavične se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a kulturou. Autorka svojí dvojjazyční prací velmi pomáhá všem, které toto téma oslovuje, i těm, které osloví po přečtení díla... (více o titulu)
Naše cena: 290 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 24 hodin
7.
True Stories of Gangsters/Gangsteři
Kolektiv autorů  ·  INFOA (2009)
Zrcadlová četba pro mírně pokročilé. (více o titulu)
Naše cena: 245 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
8.
Lyme carditis
Petr Bartůněk  ·  Karolinum (2010)
Anglicky psaná monografie je zaměřena na jeden z méně častých projevů multiorgánového onemocnění tzv. lymeské borreliózy, totiž postižení srdce. U malého procenta takto nemocných dochází k rozvoji onemocnění, které označujme jako lymeská karditida... (více o titulu)
Naše cena: 209 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
9.
Lipicáni, naše láska
Dalibor Gregor, Edvard Kocbek  ·  Foto Gregor (2010)
Jedná se o jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře do malebné krajiny slovinského Krasu, v jehož srdci se nachází hřebčín Lipica... (více o titulu)
Naše cena: 284 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
10.
The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins
Vlastimil Novák  ·  Filosofia (2010)
Kelčský nález je důležitým archeologickým fenoménem pro interpretaci ekonomických dějin středoevropského prostoru v raném středověku. Již od doby svého objevení (1938) poutal odbornou pozornost několika generací badatelů.... (více o titulu)
Naše cena: 422 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
11.
Advanced Measurement Techniques for Market and Operational Risk
Zdenek Sid Blaha, Magda Pečená  ·  Karolinum (2010)
Sborník práce autorů z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze předkládá teoretické a následně empiricky podložené analýzy metod řízení tržních a operačních rizik se speciálním zaměřením na metody měření rizika Value at Risk... (více o titulu)
Naše cena: 283 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
12.
Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami
Marta Chromá  ·  Leda (2010)
Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd... (více o titulu)
Naše cena: 466 Kč  (tedy ušetříte 5%) posíláme do 6 dní
13.
Chucpedie - The Jewish Jokes Book
Julius Muller, Aaron Grunberg  ·  Garamond
Výbor méně známých židovských anekdot v česko-anglické jazykové verzi. Sestavili Julius Muller a Aaron Grunberg... (více o titulu)
Naše cena: 188 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
14.
Acute Coronary Syndromes
Pierre Theroux  ·  Saunders (2010)
Acute Coronary Syndromes-a Companion to Braunwald's Heart Disease-covers the state-of-the-art scientific and clinical information you need to rapidly evaluate and manage acute coronary syndromes... (více o titulu)
Naše cena: 4 183 Kč  (tedy ušetříte 5%) dodání titulu může trvat i více než 3 týdny
15.
An Administrator's Guide to Implementing Spiritual Care into Nursing Practice
Bonnie Weaver Battey  ·  Xlibris
The review and examination lessons provide a score for evaluation of individuals' knowledge and evidence of staff preparation for accreditation purposes. This CAI may also serve as a basis for dialogue among health care professionals, educators... (více o titulu)
Naše cena: 462 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 16 dní
16.
Podzemní práce / Underground Work
Revolver Revue (2012)
Viktor Karlík je považován za nejvýraznějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého undergroundu a tato obsáhlá kniha ukazuje jeho obrazy, plastiky, grafiky a jiné artefakty převážně z osmdesátých let v kontextu undergroundového života a kultury... (více o titulu)
Naše cena: 854 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
17.
Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologie
Petr Kala, Martin Mates  ·  Maxdorf (2012)
Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je... (více o titulu)
Naše cena: 470 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 3 dní
18.
Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže
Peter Dobiáš a kolektiv  ·  Aleš Čeněk (2013)
Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu recentních otázek z oblasti vnitrostátní a mezinárodní soukromoprávní arbitráže. Moderní rozhodčí řízení ztratilo v určité míře svou původní rychlost a jednoduchost. Rozhodčí řízení... (více o titulu)
Naše cena: 190 Kč obvykle posíláme do 8 dní
19.
Základy metody projektového řízení Prince2
Colin Bentley  ·  INBOX SK (2013)
Dvojjazyčný manuál Základy metody projektového řízení PRINCE2® je první oficiální anglicko-českou učebnicí projektového managementu metodiky PRINCE2 na českém knižním trhu. Popisuje celosvětově uznávanou metodiku projektového řízení. která se používá... (více o titulu)
Naše cena: 1 019 Kč  (tedy ušetříte 5%) obvykle posíláme do 8 dní
20.
Baron Munchausen / Baron Prášil
Edika (2014)
SKLADEM  
Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (1720 – 1797) byl německý voják a cestovatel. Nejdříve se stal pážetem vévody Antona Ulricha II, se kterým v době rusko-turecké války (1735 – 1739), někdy označované jako čtvrté, odjel do Ruska... (více o titulu)
Naše cena: 94 Kč  (tedy ušetříte 62%) obvykle posíláme do 24 hodin
Knihy jsou němí učitelé. (Aulus Gellius)
Kávička