popis
Učebnice, slovníky

E-knihy Učebnice, slovníky

V kategorii Učebnice, slovníky se nachází 321 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Angličtina Business English
Zuzana Hlavičková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI TOP #61  
Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce? Napsat správně e-mail či dopis a bez problémů telefonovat? Přesvědčivě vyjednávat, vést prezentace a aktivně se účastnit porad? S touto knížkou to snadno zvládnete! (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Základy praktické terminologie pro sestry
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Jednotná terminologie je základním předpokladem komunikace a bezproblémového kontaktu všech pracovníků poskytujících péči. Terminologická příručka pro výuku a praxi přináší sjednocení hlavních pojmů používaných v péči... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Dějiny českých médií
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM)
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání... (více o titulu)
Naše cena: 365 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Moderní psychologie pro právníky
Ludmila Čírtková  ·  Grada (2008)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (2)
Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Sociální práce v praxi
Oldřich Matoušek a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům... (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie... (více o titulu)
Naše cena: 229 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Výukové metody v pedagogice
Lucie Zormanová  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM) (1)
Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům... (více o titulu)
Naše cena: 195 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Úvod do studia mezinárodních vztahů
Josef Smolík  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Správný student mezinárodních vztahů potřebuje mít znalosti mezinárodních dějin, práva, ekonomiky a stejně tak i zahraniční politiky a mezinárodní politiky. Tato publikace je právě tím prvním krokem na cestě za poznáním... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Projektový management
Jan Doležal a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Tato ojedinělá publikace představuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale i dle zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských... (více o titulu)
Naše cena: 424 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Moderní metody řízení nákladů
Boris Popesko, Šárka Papadaki  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Poznejte v tuzemsku méně známé metody řízení nákladů a inovovaný koncept klasifikace nástrojů řízení nákladů, který reflektuje světové trendy v manažerském účetnictví, jeho struktuře a názvosloví. Nové vydání je... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Panická porucha
Panická porucha  E-KNIHA
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Somatopatologie
Miroslav Orel a kolektiv  ·  Grada (2017)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Tato publikace přináší základní informace o nemocech těla. Najdete v ní poznatky o mechanismech vzniku nemocí, jejich třídění a klasifikaci, ale také o členění lékařských oborů nebo o celostním pohledu na zdraví a nemoc... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Úvod do sociologie
Jan Jandourek  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace... (více o titulu)
Naše cena: 194 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
15.
111 her pro atraktivní výuku angličtiny
Petr Hladík  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete vést výuku hravou a nenásilnou formou? Docházejí vám nápady, jak žáky zaujmout a udržet jejich pozornost? Inspiraci naleznete v knize "111 her pro atraktivní výuku angličtiny", která je určena všem učitelům... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková, Marie Nejedlá  ·  Grada (2006)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Ošetřovatelství - interna
Taťána Filipová  ·  Grada (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pracovní sešit doplňuje učebnici Ošetřovatelství I a slouží k procvičení látky probrané ve 3. ročníku SZŠ. Je to moderní učební pomůcka podporující individuální schopnosti studenta učit se a dál rozvíjet svoje znalosti... (více o titulu)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Velkoplošné sálavé vytápění
Jiří Bašta  ·  Grada (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Publikace je určena nejen odborníkům z řad projektantů a prováděcím firmám či stavbyvedoucím, ale i studentům zabývajícími se oblast technických zařízení budov, techniky prostředí staveb a inteligentních budov. Autor se věnuje... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč okamžitě ke stáhnutí
19.
Psychologie pro ekonomy a manažery
Daniela Pauknerová a kolektiv  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům. Třetí vydání je... (více o titulu)
Naše cena: 271 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Fyziologie
Jindřich Mourek  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutíSlabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. (Milan Kenda)
Kávička