popis
Učebnice, slovníky

E-knihy Učebnice, slovníky

V kategorii Učebnice, slovníky se nachází 318 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Psychopatologie pro pomáhající profese
Marie Vágnerová  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (2)
Rozšířené a přepracované vydání. Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží... (více o titulu)
Naše cena: 659 Kč  (tedy ušetříte 33%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Projektový management
Jan Doležal a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Tato ojedinělá publikace představuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale i dle zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských... (více o titulu)
Naše cena: 424 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Štandardizácia v ošetrovateľstve
Viera Hulková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Štandardy v ošetrovateľstve sú ako normy kvality starostlivosti jedným z meradiel hodnotenia kvality starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Ich revízie a aktualizácie sú d˘ležitým krokom pre udržanie kvality starostlivosti... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Krize
Naděžda Špatenková  ·  Grada (2004)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Krize je psychologický, ale i sociologický fenomén, v monografii zkušeného autorského týmu je proto věnována pozornost nejen krizi jedince, ale také krizi rodiny a společnosti. Publikace navazuje na úspěšný titul Krizová intervence pro praxi, objasňuje te (více o titulu)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Modely ošetrovateľstva v kocke
Slavomíra Pavlíková  ·  Grada (2006)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Predkladaná publikácia je určená študentom ošetrovateżstva a ich pedagógom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problematika teórie ošetrovateżstva. Učebný text ponúka nielen základnú... (více o titulu)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Společenská konverzace v němčině
Iva Michňová  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Jak přirozeně německy konverzovat na nejrůznější společenská témata? Jak úspěšně zvládnout první kontakty v soukromém životě a v práci? Jak hovořit o své rodině, vztazích, studiu či zaměstnání? Jak konverzovat při jídle... (více o titulu)
Naše cena: 144 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Imunitní systém
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Překlad skvěle napsané knihy slovenského autorského kolektivu (předmluvu napsala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.). Publikace je přínosem pro odborníky i laiky — je určena zejména studentům středoškolského i vysokoškolského... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Výzkum v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Hodnocení kvality života
Elena Gurková  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelství. V rámci něho je kvalita života vymezená jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče. Publikace se... (více o titulu)
Naše cena: 149 Kč okamžitě ke stáhnutí
10.
Malé dějiny lingvistiky
Jiří Černý  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti. Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších... (více o titulu)
Naše cena: 224 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Sociální správa
Igor Tomeš a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů... (více o titulu)
Naše cena: 371 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Dějiny psychologie
Alena Plháková  ·  Grada (2006)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM)
Nová česká učebnice dějin psychologie je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o studium příslušného oboru. Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého... (více o titulu)
Naše cena: 302 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Radiologie pro studium i praxi
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů... (více o titulu)
Naše cena: 424 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Masová média
an Jirák, Barbara Köpplová  ·  Portál (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem... (více o titulu)
Naše cena: 419 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Moderní německá konverzace
Iva Michňová  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete suverénně konverzovat na nejrůznější témata? Chcete používat fráze jako rodilí mluvčí? Knížka věnuje pozornost výrazům současné mluvené němčiny, které se opravdu používají a které v jiných učebnicích většinou... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie... (více o titulu)
Naše cena: 229 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Angličtina Business English
Zuzana Hlavičková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce? Napsat správně e-mail či dopis a bez problémů telefonovat? Přesvědčivě vyjednávat, vést prezentace a aktivně se účastnit porad? S touto knížkou to snadno zvládnete! (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Sestra a její dokumentace
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Publikace přináší jako jediná na trhu aktuální informace o problematice záznamů do ošetřovatelské dokumentace sestrou nebo jinými zdravotnickými pracovníky. Jasnou, srozumitelnou a čtivou formou objasňuje, jak je vedení dokumentace pro práci sestry... (více o titulu)
Naše cena: 127 Kč okamžitě ke stáhnutí
20.
Historie ošetřovatelství
Jana Kutnohorská  ·  Grada (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství a poslouží rovněž všem, pro které je historie oboru součástí profesní identity. Přináší široký přehled a systematické zpracování ojedinělé jak v historické, tak... (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutíKnihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. (Bernard Bolzano)
Kávička