popis
Učebnice, slovníky

E-knihy Učebnice, slovníky

V kategorii Učebnice, slovníky se nachází 279 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Ošetřovatelství v chirurgii I
Lenka Slezáková a kolektiv  ·  Grada (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Osobní finance
Petr Syrový, Tomáš Tyl  ·  Grada (2014)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Zorientujte se ve vlastních financích! V knize se dozvíte, co je důležité při finančním plánování a na co je potřeba dát si pozor. Získáte rady, jak nedělat hloupé začátečnické chyby a zbytečně se nepřipravovat o peníze... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Praktické účetní případy 2015
Věra Rubáková  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha je zaměřena výhradně na praktické příklady, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Zároveň může sloužit jako doplňující pomůcka při hledání a účtování jednoduchých i složitých účetních případů... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Česko-italská konverzace
Lingea (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI
Pokud plánujete cestu na Apeninský poloostrov, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci. Čím více na jih směřujete, tím hůře se domluvíte anglicky nebo německy. Italština je pěkný a jednoduchý jazyk, s konverzací Lingea... (více o titulu)
Naše cena: 159 Kč  (tedy ušetříte 11%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Gramatika současné italštiny
Lingea (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI
Zcela nová autorská gramatika současné italštiny. Příručka obsahuje všechny běžné gramatické jevy přehledně uspořádané a bez nadměrné lingvistické terminologie, která by mohla zájemce o italštinu z řad nelingvistů odradit... (více o titulu)
Naše cena: 149 Kč  (tedy ušetříte 12%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Štandardizácia v ošetrovateľstve
Viera Hulková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Štandardy v ošetrovateľstve sú ako normy kvality starostlivosti jedným z meradiel hodnotenia kvality starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Ich revízie a aktualizácie sú d˘ležitým krokom pre udržanie kvality starostlivosti... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Modely ošetrovateľstva v kocke
Slavomíra Pavlíková  ·  Grada (2006)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Predkladaná publikácia je určená študentom ošetrovateżstva a ich pedagógom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problematika teórie ošetrovateżstva. Učebný text ponúka nielen základnú... (více o titulu)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Společenská konverzace v němčině
Iva Michňová  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Jak přirozeně německy konverzovat na nejrůznější společenská témata? Jak úspěšně zvládnout první kontakty v soukromém životě a v práci? Jak hovořit o své rodině, vztazích, studiu či zaměstnání? Jak konverzovat při jídle... (více o titulu)
Naše cena: 144 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení. Použití pracovního sešitu při výuce... (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Imunitní systém
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Překlad skvěle napsané knihy slovenského autorského kolektivu (předmluvu napsala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.). Publikace je přínosem pro odborníky i laiky — je určena zejména studentům středoškolského i vysokoškolského... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Výzkum v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou... (více o titulu)
Naše cena: 237 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Hodnocení kvality života
Elena Gurková  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelství. V rámci něho je kvalita života vymezená jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče. Publikace se... (více o titulu)
Naše cena: 149 Kč okamžitě ke stáhnutí
13.
Ošetřovatelství ve vybraných oborech
Iva Nováková  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů... (více o titulu)
Naše cena: 149 Kč okamžitě ke stáhnutí
14.
Malé dějiny lingvistiky
Jiří Černý  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti. Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších... (více o titulu)
Naše cena: 224 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Psychopatologie pro pomáhající profese
Marie Vágnerová  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (2)
Rozšířené a přepracované vydání. Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží... (více o titulu)
Naše cena: 659 Kč  (tedy ušetříte 33%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie... (více o titulu)
Naše cena: 229 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Radiologie pro studium i praxi
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů... (více o titulu)
Naše cena: 424 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Projektový management
Jan Doležal a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Tato ojedinělá publikace představuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale i dle zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských... (více o titulu)
Naše cena: 424 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Moderní německá konverzace
Iva Michňová  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete suverénně konverzovat na nejrůznější témata? Chcete používat fráze jako rodilí mluvčí? Knížka věnuje pozornost výrazům současné mluvené němčiny, které se opravdu používají a které v jiných učebnicích většinou... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutíKnihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí. (Jiří Mahen)
Kávička