popis
Učebnice, slovníky

E-knihy Učebnice, slovníky

V kategorii Učebnice, slovníky se nachází 294 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Sociální práce v praxi
Oldřich Matoušek a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF TOP #37  
Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům... (více o titulu)
Naše cena: 397 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Nová učebnice přehledně zpracovává učivo předmětu somatologie a poskytuje základní a ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla, základní poznatky z anatomie, biologie, chemie, fyziologie, histologie a embryologie... (více o titulu)
Naše cena: 229 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Somatologie
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení. Použití pracovního sešitu při výuce... (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Metody a řízení sociální práce
Oldřich Matoušek a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork)... (více o titulu)
Naše cena: 389 Kč  (tedy ušetříte 33%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Masová média
Masová média  E-KNIHA
Jan Jirák, Barbara Köpplová  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je... (více o titulu)
Naše cena: 419 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Masová média
an Jirák, Barbara Köpplová  ·  Portál (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem... (více o titulu)
Naše cena: 419 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Psychologie osobnosti
Marek Blatný a kolektiv  ·  Grada (2017)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života... (více o titulu)
Naše cena: 365 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Vývojová psychologie
Josef Langmeier, Dana Krejčířová  ·  Grada (2017)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM) (1)
Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní... (více o titulu)
Naše cena: 390 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Angličtina Business English
Zuzana Hlavičková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce? Napsat správně e-mail či dopis a bez problémů telefonovat? Přesvědčivě vyjednávat, vést prezentace a aktivně se účastnit porad? S touto knížkou to snadno zvládnete! (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Úvod do sociologie
Jan Jandourek  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace... (více o titulu)
Naše cena: 194 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Základy praktické terminologie pro sestry
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Jednotná terminologie je základním předpokladem komunikace a bezproblémového kontaktu všech pracovníků poskytujících péči. Terminologická příručka pro výuku a praxi přináší sjednocení hlavních pojmů používaných v péči... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Dějiny českých médií
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání... (více o titulu)
Naše cena: 365 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Fyziologie
Jindřich Mourek  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Moderní psychologie pro právníky
Ludmila Čírtková  ·  Grada (2008)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (2)
Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Úvod do veřejného zdravotnictví
Hana Janečková, Helena Hnilicová  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Publikace seznamuje se základy oboru, který se v ČR od roku 1989 rozvíjí pod názvem veřejné zdravotnictví. Zahrnuje celou řadu disciplín, které ve své syntéze umožňují vnímat zdraví a péči o zdraví jako komplexní systém... (více o titulu)
Naše cena: 269 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
17.
111 her pro atraktivní výuku angličtiny
Petr Hladík  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Chcete vést výuku hravou a nenásilnou formou? Docházejí vám nápady, jak žáky zaujmout a udržet jejich pozornost? Inspiraci naleznete v knize "111 her pro atraktivní výuku angličtiny", která je určena všem učitelům... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková, Marie Nejedlá  ·  Grada (2006)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
První díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách, která je v tomto rozsahu a stylu provedení v současné době ojedinělá. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Zdravotní nauka 2. díl
Iva Nováková  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Učebnice je určena žákům středních odborných škol oboru sociální péče i pracovníkům, kteří začínají se sociální prací v praxi. Druhý díl zpracovává problematiku zdraví a nemoci, podává jejich definici, vedle determinant... (více o titulu)
Naše cena: 89 Kč okamžitě ke stáhnutí
20.
Angličtina Stručná anatomie jazyka
Šimon Daníček  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Učíte se angličtinu a stále máte zmatek v používání časů? Bojíte se podmínkových vět nebo souslednosti? Tento přehled angličtiny vám na malém rozsahu přináší velké množství informací psaných srozumitelným jazykem... (více o titulu)
Naše cena: 127 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutíDům bez knih je jako tělo bez duše (Julius Zeyer)
Kávička