popis
Poezie

E-knihy Poezie

V kategorii Poezie se nachází 133 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Král Lávra
Král Lávra  E-KNIHA
Karel Havlíček Borovský  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Klasická parafráze pohádky cizího původu o králi Midasovi s oslíma ušima, obsahující narážky na dobovou situaci, tupost, omezenost, zlobu panovníka. Báseň si nese formu parodie historií o hodných panovnících a jejich často... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč okamžitě ke stáhnutí
2.
Vzdechy a povzdechy
Richard Skolek  ·  Backstage Books (2014)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI (2)
RICHARD SKOLEK (*1987) Pracuje jako překladatel a spisovatel. Dříve svůj volný čas dělil mezi psaní, hudbu a divadlo, dnes se zaměřuje především na literaturu. Píše do novin a časopisů, spolupracuje s rozhlasem... (více o titulu)
Naše cena: 39 Kč okamžitě ke stáhnutí
3.
Aspoň že postel je pohodlná...
Miroslav Fišmeister  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pátá sbírka brněnského básníka pokračuje v intencích jeho předchozích: opět je nabita gejzírem metafor a jazykových hříček. Dovednost, jak s nimi Miroslav Fišmeister umí lehce žonglovat, činí z něj jednoho z nejoriginálnějších.. (více o titulu)
Naše cena: 60 Kč okamžitě ke stáhnutí
4.
Ba za mar
Ba za mar  E-KNIHA
Jakub Hron Metánovský  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Předchůdce českého génia Járy Cimrmana - básník, vynálezce, teoretický fyzik, filolog, psycholog, logik, etik a filosof, průkopník multimedialismu. Navrhl mj. pitevní dmuchadlo, pitevní čepici a narkózu hudbou. Jeho kuriózní zápisky... (více o titulu)
Naše cena: 120 Kč okamžitě ke stáhnutí
5.
Dvojité dno
Dvojité dno  E-KNIHA
J. H. Krchovský  ·  Host (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Problémem velké části mimořádně talentovaných básníků je kromě ranních piv také past seberecyklace, která často sklapne hned poté, co ze sebe dotyčný vydá první vyzrálá díla. Zdá se, že moderní dekadent J. H. Krchovský... (více o titulu)
Naše cena: 129 Kč  (tedy ušetříte 41%) okamžitě ke stáhnutí
6.
V neděli se holky budou divit
Jiří Wolker  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Výbor milostné poezie jednoho z nejoblíbenějších českých básníků připomíná nejen básně víceméně známé, ale objevuje v několika případech i dávno zapomenuté... (více o titulu)
Naše cena: 80 Kč  (tedy ušetříte 53%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Visuté zahrady deště
Michael Lorenc  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Druhá básnická sbírka Michaela Lorence, básníka žijícího v jižních Čechách, v níž tepe halasovská dikce, nejspíše z období Tváře. Daří se mu v ní být úsporný, a přitom dostatečně sdělný, a zbytečně nekašírovaný... (více o titulu)
Naše cena: 60 Kč  (tedy ušetříte 50%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Máj
Máj  E-KNIHA
Karel Hynek Mácha  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Popis titulu Máj (1836) – lyricko-epická báseň s epickou složkou navazující na loupežnické příběhy. Viléma, vůdce loupežníků, poznáváme už jako vězně odsouzeného za otcovraždu. Rozvažuje svou situaci, loučí se s životem... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč okamžitě ke stáhnutí
9.
Panama
Panama  E-KNIHA
Radek Bittner  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pozoruhodný debut českého básníka, jenž poprvé vyšel v tištěné formě v ro¬ce 2003, představující básnickou tvorbu z okruhu tzv. civilizační tematiky. (více o titulu)
Naše cena: 50 Kč  (tedy ušetříte 50%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Elegie
Elegie  E-KNIHA
Jiří Orten  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Pátá Ortenova básnická sbírka byla uspořádána těsně před básníkovou tragickou smrtí. Základní podobou Ortenovy poezie je plachá něha, s níž se chlapecký básník dorozumívá se skutečnosti, jíž je obklopen. Sbírka je souborem... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč okamžitě ke stáhnutí
11.
Kytice z pověstí národních
Karel Jaromír Erben  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Jedna z nejdůležitějších knih českého národního klasicismu či romantismu. Konstantní pojem české literatury Slovem pověst se v ní rozumí příběh, v němž jen výjimečně zazní dějinná paměť (Věštkyně). S výjimkou této... (více o titulu)
Naše cena: 59 Kč okamžitě ke stáhnutí
12.
Tahle kniha
Tahle kniha  E-KNIHA
Petr Pichl  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Básnická sbírka, která v historii české literatury vyšla v roce 2006 vůbec jako první v podobě trojkombinace – kniha, CD a DVD v jednom. Autorem je Petr Pichl, kromě jiného i malíř. Píše verše uhrančivě melancholické a zdánlivě... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč  (tedy ušetříte 88%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Čítanka jaro
Čítanka jaro  E-KNIHA
Jiří Orten  ·  Carpe diem (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
První básnická sbírka Jiřího Ortena Čítanka jaro obsahuje verše naplněné touhou po bezprostředním dětském vnímání světa, po bezpečí s matkou i v matce. I zde můžeme vnímat všechny atributy Ortenovy poezie: křehkost naplněnou... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč okamžitě ke stáhnutí
14.
Host do domu
Host do domu  E-KNIHA
Jiří Wolker  ·  Carpe diem (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Wolkerova sbírka je prototypem tzv. poezie prostých věcí, patrný vliv vitalismu a naivismu. Přináší chlapecký, láskyplný pohled na svět, harmonii, zlidštění a zdůvěrnění. Je v ní radost ze života, prostota i pokora, citovost, částečné náboženské výrazy... (více o titulu)
Naše cena: 49 Kč okamžitě ke stáhnutí
15.
Hlava žáru
Hlava žáru  E-KNIHA
Vladimír Binar  ·  Triáda (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Hlava žáru zachycuje, jak se ustavovaly básnické vidění a poetika Vladimíra Binara od konce padesátých let a proměňovaly v následujícím desetiletí. První část tvoří výbor z básnických sbírek a textů z let 1959–1968... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč  (tedy ušetříte 60%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Básně
Čan  ·  Triáda (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
V prvním svazku básnického díla Čana (1946-1997, od roku 1968 ve Švýcarsku a Izraeli) vycházejí sbírky Červen, Balady za šesťák a romance po korunce a Zpěvy skoro sokolské. V Čanově poezii se spojuje ironie s vážností, hravá... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč  (tedy ušetříte 60%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Básně
Čan  ·  Triáda (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Sbírky Sonety pro nic a za nic, Sonety 2 a Podivuhodné smyčcové kvintety. Celkem přináší tento svazek 176 znělek. (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč  (tedy ušetříte 60%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Básně
Čan  ·  Triáda (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Po vydání prvního a druhého svazku (2007, 2008) básní Čana (1946–1997, od roku 1968 ve Švýcarsku a Izraeli) vychází nyní svazek třetí, dovršující souborné, třísvazkové vydání Čanova básnického díla. Třetí svazek obsahuje... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč  (tedy ušetříte 60%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Moře
Moře  E-KNIHA
Pavel Kolmačka  ·  Triáda (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
V pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele (nar. 1962), nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů – Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz... (více o titulu)
Naše cena: 79 Kč  (tedy ušetříte 49%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Málo slov
Málo slov  E-KNIHA
Jiří Tomášek  ·  Triáda (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Autor pracuje v básnické sbírce s lyrickým náznakem, veršovou zkratkou. Ve srovnání s předchozí sbírkou Banalita (Triáda 1999) ubylo exprese, výpověď nabyla ještě větší lapidárnosti. (více o titulu)
Naše cena: 59 Kč  (tedy ušetříte 50%) okamžitě ke stáhnutíKnihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme. (Miroslav Horníček)
Kávička