popis
Managment, byznys

E-knihy Managment, byznys

V kategorii Managment, byznys se nachází 325 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Týmová spolupráce a hodnocení lidí
Jiří Plamínek  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF TOP #29  
Manažeři a vedoucí týmů v knize naleznou praktické návody, jak postupovat při sestavování a vedení týmů a podpoře týmové spolupráce. Uznávaný lektor a poradce věnuje pozornost i osobnostem a působení lídrů týmů a společností a předpokladům, jež musí... (více o titulu)
Naše cena: 119 Kč okamžitě ke stáhnutí
2.
Jak vést svůj tým
František Bělohlávek  ·  Grada (2008)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Zkoumáme-li dnešní firmy a instituce z hlediska jejich poslání a naplňování cílů, zjišťujeme, jak důležité je, aby přijaly týmový přístup k vytváření své produkce nebo poskytování služeb. Na druhé straně si však také všimneme, jak málo se na tento... (více o titulu)
Naše cena: 159 Kč okamžitě ke stáhnutí
3.
Podnikové procesy
Václav Řepa  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových.. (více o titulu)
Naše cena: 319 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Likvidace podniku
Václav Pelikán  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Nové, aktualizované a doplněné vydání praktické, výstižné a srozumitelné příručky je určeno především likvidátorům, podnikatelům, manažerům a studentům. Je aktualizováno s ohledem na platné zákony a zkušenosti... (více o titulu)
Naše cena: 157 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Personální činnosti a metody personální práce
Renata Kocianová  ·  Grada (2010)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací... (více o titulu)
Naše cena: 271 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Nastavení mysli
Carol S. Dweck  ·  Jan Melvil publishing (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI
Carol Dwecková se svým dnes již legendárním konceptem nastavení mysli (angl. „mindset“) dosáhla vřelého přijetí u laické veřejnosti, ale také ve vědecké obci. Její kniha Nastavení mysli se v roce 2007 stala okamžitě bestsellerem... (více o titulu)
Naše cena: 239 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Plánování a kontrola
Hana Žůrková  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (1)
Autorka vám v této publikaci odpoví na otázky ľ jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, jak efektivně řídit podnikové aktivity, jak dosáhnout stanovených cílů. V dnešním dynamickém obchodním prostředí patří plánování a následná... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Veletrhy a výstavy
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Co firmě přinese účast na výstavách a veletrzích? Jak se na ně krok za krokem správně připravit? Na co určitě nezapomenout? Četné příklady z marketingové praxe a přehledně členěný text pomohou všem současným i budoucím vystavovatelům, marketingovým... (více o titulu)
Naše cena: 168 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Business Intelligence
David Slánský, Jan Pour, Ota Novotný  ·  Grada (2004)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Business Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného... (více o titulu)
Naše cena: 253 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky
František Bělohlávek  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
V knížce zkušeného lektora, poradce a psychologa získáváte neocenitelného rádce a pomocníka pro vedení důležitých rozhovorů s vašimi podřízenými pracovníky. Dočtete se, jak při pohovorech s pracovníky komunikovat, jak naslouchat... (více o titulu)
Naše cena: 169 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Klíč k účinnému vedení lidí
Michaela Tureckiová  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Propojení toho nejlepšího, co nabízí teorie a praxe leadershipu, obohacená o poznatky dalších disciplín a zkušenosti z praxe vedení lidí v českých podmínkách. To vše nabízí kniha renomované české autorky, PhDr. Michaely Tureckiové. (více o titulu)
Naše cena: 157 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Oceňování podniku a standardy hodnoty
Tomáš Krabec  ·  Grada (2009)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
První publikace na toto téma u nás je určena všem, kteří mají co do činění s oceňováním aktiv pro různé účely, např. pro nákupy a prodeje podniků, fúze, akvizice, účetnictví a účetní konsolidace, oceňování v rámci... (více o titulu)
Naše cena: 458 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě
Filip Šmída  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Svou praktičností a aktuálností poznatků ojedinělá publikace se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li... (více o titulu)
Naše cena: 390 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Marketing a management muzeí a památek
Ladislav Kesner  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Jakým dilematům a rizikům čelí kulturní organizace u nás i ve světě? Jsou zahraniční modely a zkušenosti aplikovatelné v českých podmínkách? To jsou jen některé z otázek, na které se snaží najít odpověď tato první česká... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Marketingová komunikace
Miroslav Karlíček, Petr Král  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Srozumitelný text je doplněn mnoha příklady z české a částečně i slovenské praxe. Po seznámení s modelem marketingové... (více o titulu)
Naše cena: 246 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Jak drahé je zdarma?
Dan Ariely  ·  Práh (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (8)
Také si namlouváte, že máte svá životní rozhodnutí pod kontrolou? Myslíte si třeba, že nikdy nenaletíte na kouzelné slovíčko „zdarma"? Nebo že lék, který je drahý, je také automaticky účinnější? (více o titulu)
Naše cena: 135 Kč  (tedy ušetříte 46%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace
Marek Šedivý, Olga Medlíková  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání? (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Marketing v cestovním ruchu
Dagmar Jakubíková  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Druhé vydání úspěšné publikace reaguje na vývoj ve společnosti a ekonomice, je upraveno a doplněno o aktuální poznatky z oblasti teorie i praxe v cestovním ruchu. První část se nadále zabývá volným časem, který je jednou... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Podnikání malé a střední firmy
Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Již třetí, aktualizované a doplněné vydání základní publikace o řízení malé a střední firmy je určeno majitelům a manažerům vznikajících i již zavedených firem a studentům vysokých škol. Nové vydání knihy je aktualizováno... (více o titulu)
Naše cena: 373 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutíTak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. (John Ruskin)
Kávička