popis
Ekonomika, právo

E-knihy Ekonomika, právo

V kategorii Ekonomika, právo se nachází 248 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Mikroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM) TOP #59  
Druhé vydání Mikroekonomie analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky či vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými principy je publikace velmi užitečnou pomůckou... (více o titulu)
Naše cena: 365 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Makroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM) TOP #60  
Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. Autoři velmi srozumitelně vysvětlují... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Stavební příručka
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF TOP #80  
Projektanti, architekti, studenti a stavitelé, už se nemusíte probírat spoustou zákonů, norem a vyhlášek! To nejdůležitější pro projektování pozemních staveb najdete v jedné přehledné knize. (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Naučte se investovat
Daniel Gladiš  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM) (10)
Chcete být finančně nezávislí? Naučte se investovat. Průvodcem vám bude tato publikace. Autor vás povede tak, že se naučíte rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, správně chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat... (více o titulu)
Naše cena: 186 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
Josef Jílek, Jitka Svobodová  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy... (více o titulu)
Naše cena: 526 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
6.
Účetnictví pro úplné začátečníky 2016
Pavel Novotný  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha pomůže každému čtenáři zvládnout problematiku účetnictví bez větších potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní... (více o titulu)
Naše cena: 186 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Finanční management
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč okamžitě ke stáhnutí
8.
Manažerské účetnictví a controlling
Jaromír Lazar  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Pomáhající profese
Jitka Géringová  ·  Triton (2014)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí od pedagogů a lektorů přes zdravotníky, sociální pracovníky až po terapeuty, tedy všem, kdo pracují s lidmi ve vztahu a používají k tomu svou osobnost. Nabízí čtenáři možnost... (více o titulu)
Naše cena: 79 Kč  (tedy ušetříte 53%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Úvod do studia mezinárodních vztahů
Josef Smolík  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Správný student mezinárodních vztahů potřebuje mít znalosti mezinárodních dějin, práva, ekonomiky a stejně tak i zahraniční politiky a mezinárodní politiky. Tato publikace je právě tím prvním krokem na cestě za poznáním... (více o titulu)
Naše cena: 297 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Přelom
Ilona Švihlíková  ·  Inaque.sk (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (2)
Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu... (více o titulu)
Naše cena: 279 Kč  (tedy ušetříte 42%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Anna Pelikánová  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Získáte jedinečný přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva. (více o titulu)
Naše cena: 288 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Finance podniku
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady jsou rozděleny podle oblastí — od základů finančního managementu přes finanční analýzu až po stanovení... (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Daňové zákony 2017
Hana Marková  ·  Grada (2017)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)
Získejte úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2017. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou pomůckou pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Novelizovaný text vyznačen odlišným... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč okamžitě ke stáhnutí
17.
Akciové investice
Akciové investice  E-KNIHA
Daniel Gladiš  ·  Grada (2015)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Investování je jednoduché, ale ne snadné! Seznamte se s jednoduchými myšlenkami, na kterých je založeno investování do akcií a naučte se aplikovat je v praxi. Kniha obsahuje příklady z autorovy více než dvacetileté investiční... (více o titulu)
Naše cena: 195 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
18.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI (1)
Oxfordské rozšířené vydání s předmluvou Václava Havla. Debut Tomáše Sedláčka přeložený již do 16 jazyků. Ekonomická kniha roku - 1. místo na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu (Wirtschaftsbuchpreis). (více o titulu)
Naše cena: 198 Kč  (tedy ušetříte 50%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Teorie mezinárodních vztahů
Petr Drulák  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Přehledná kniha seznamuje čtenáře s problematikou mezinárodních vztahů a hlavních teoretických přístupů, které jim umožňují porozumět. Autor stručně popisuje historický vývoj mezinárodních vztahů a jejich reflexe... (více o titulu)
Naše cena: 224 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Investice do akcií - běh na dlouhou trať
Jeremy Siegel  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Jsou akcie riskantní? Mnoho konzervativních investorů věří, že ano. Investiční bestseller od J. Siegela se snaží dokázat, že tomu tak není, pokud investor dodrží jistá pravidla. Jedním z nejdůležitějších faktorů... (více o titulu)
Naše cena: 390 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.  (Honoré De Balzac)
Kávička