popis
Ekonomika, právo

E-knihy Ekonomika, právo

V kategorii Ekonomika, právo se nachází 263 titulů.

Formát e-knihy: Info
  
  
  
  
  
1.
Ekonomie dobra a zla
Tomáš Sedláček  ·  65. pole (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB  MOBI TOP #36  (1)
Oxfordské rozšířené vydání s předmluvou Václava Havla. Debut Tomáše Sedláčka přeložený již do 16 jazyků. Ekonomická kniha roku - 1. místo na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu (Wirtschaftsbuchpreis). (více o titulu)
Naše cena: 198 Kč  (tedy ušetříte 50%) okamžitě ke stáhnutí
2.
Naučte se investovat
Daniel Gladiš  ·  Grada (2005)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (10)
Chcete být finančně nezávislí? Naučte se investovat. Průvodcem vám bude tato publikace. Autor vás povede tak, že se naučíte rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, správně chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat... (více o titulu)
Naše cena: 186 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
3.
Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
Josef Jílek, Jitka Svobodová  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy... (více o titulu)
Naše cena: 526 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
4.
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
Petra Růčková  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
5.
Daňové zákony 2017
Hana Marková  ·  Grada (2017)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Získejte úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2017. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou pomůckou pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Novelizovaný text vyznačen odlišným... (více o titulu)
Naše cena: 99 Kč okamžitě ke stáhnutí
6.
Sociální práce ve zdravotnictví
Kuzníková Iva a kolektiv  ·  Grada (2011)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a zdravotnických oborů. Soustředí se na základní otázky sociální práce ve zdravotnictví, která má... (více o titulu)
Naše cena: 220 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
7.
Účetní a daňové odpisy 2012
Petr Valouch  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Praktická publikace se souhrnně zabývá problémy, které se týkají odpisování dlouhodobého majetku podnikatelských subjektů.Autor vymezuje pojem odpisování, vysvětluje odlišnost účetních a daňových odpisů, výklad je v souladu s... (více o titulu)
Naše cena: 203 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
8.
Manažerské účetnictví a controlling
Jaromír Lazar  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
9.
Aplikovaná forenzní psychologie
Ingrid Matoušková  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
10.
Sociální služby
Sociální služby  E-KNIHA
Oldřich Matoušek a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin... (více o titulu)
Naše cena: 259 Kč  (tedy ušetříte 25%) okamžitě ke stáhnutí
11.
Metody a řízení sociální práce
Oldřich Matoušek a kolektiv  ·  Portál (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork)... (více o titulu)
Naše cena: 389 Kč  (tedy ušetříte 33%) okamžitě ke stáhnutí
12.
Investiční strategie pro třetí tisíciletí
Pavel Kohout  ·  Grada (2013)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Osvědčený a plně aktualizovaný investiční bestseller známého autora je určen laikům i profesionálům. Poskytuje velmi čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia... (více o titulu)
Naše cena: 314 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
13.
Účetnictví 2
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF (Adobe DRM)
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních... (více o titulu)
Naše cena: 229 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
14.
Mikroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Druhé vydání Mikroekonomie analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky či vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými principy je publikace velmi užitečnou pomůckou... (více o titulu)
Naše cena: 365 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
15.
Makroekonomie
Václav Jurečka a kolektiv  ·  Grada (2016)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  EPUB (Adobe DRM)  PDF (Adobe DRM)
Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. Autoři velmi srozumitelně vysvětlují... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
16.
Stavební příručka
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Projektanti, architekti, studenti a stavitelé, už se nemusíte probírat spoustou zákonů, norem a vyhlášek! To nejdůležitější pro projektování pozemních staveb najdete v jedné přehledné knize. (více o titulu)
Naše cena: 212 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
17.
Finanční management
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI (1)
Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace... (více o titulu)
Naše cena: 280 Kč okamžitě ke stáhnutí
18.
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová  ·  Grada (2007)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty... (více o titulu)
Naše cena: 339 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
19.
Sociologie stáří a seniorů
Petr Sak, Karolína Kolesárová  ·  Grada (2012)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF  EPUB  MOBI
Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější... (více o titulu)
Naše cena: 254 Kč  (tedy ušetříte 15%) okamžitě ke stáhnutí
20.
Pomáhající profese
Jitka Géringová  ·  Triton (2014)
OKAMŽITÝ DOWNLOAD  PDF
Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí od pedagogů a lektorů přes zdravotníky, sociální pracovníky až po terapeuty, tedy všem, kdo pracují s lidmi ve vztahu a používají k tomu svou osobnost. Nabízí čtenáři možnost... (více o titulu)
Naše cena: 79 Kč  (tedy ušetříte 53%) okamžitě ke stáhnutí
Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme. (Miroslav Horníček)
Kávička